Meditatief keienpad

In 2017 is het 125 jarig jubileum van de H. Joannes de Dooperkerk in Pijnacker gevierd. Naast het jubileumlogo (zie portfolio vormgeving) heb ik een meditatief keienpad ontworpen:

Tijdens het 125-jarig jubileumjaar van de H. Joannes de Dooperkerk in Pijnacker is een meditatief keienpad aangelegd op het kerkterrein. Dit is een Land Art werk of landschapskunst, Land Art is een ontmoeting tussen kunst en landschap. Het openbare pad is voor iedereen toegankelijk en bedoeld om een meditatieve wandeling te maken langs diverse levensfases en om bewuster te genieten van de mooie tuin en het kerkgebouw.

Bij het jubileumlogo zie je de H. Joannes de Dooperkerk rusten op een kei die ultramarijn van kleur is. Het meditatieve keienpad en het jubileumlogo is ontworpen door Anja Brand-Heemskerk. De kleur ultramarijn in het logo is een moderne vertaling van het blauwe mineraal Lapis Lazuli. In oude christelijke schilderijen werden belangrijke personen met deze toen kostbare kleur geschilderd, zoals de mantel van Jezus of Maria. Met ultramarijn geeft de ontwerper diepgang, rust en verbondenheid met iets groters dan haarzelf aan. De kerk in het logo rust op een kei en drukt het thema van het jubileum uit: een kei van een kerk.

Het idee voor het meditatieve keienpad is ontstaan vanuit de wens van het jubileumbestuur om als kerkgemeenschap meer aan te sluiten bij de samenleving en om mensen en generaties met elkaar te verbinden. Het katholieke geloof mondt soms uit in discussies over regels en fouten uit de geschiedenis, dit pad brengt de mensen terug naar de essentie van geloof: rituelen die onze levensfases begeleiden. Het pad is geschikt voor kinderen en goed toegankelijk voor ouderen en mensen met een rolstoel of rollator. Dit pad kun je bewandelen, bijvoorbeeld om steun te vinden bij tegenslag en daarna weer ruimte ervaren voor groei. Of om kinderen op een positieve en rustige manier uit te leggen wat je op je levensweg kunt tegenkomen. Nog idealer is het als het pad ook leidt tot ontmoeting en een goed gesprek. Een mooie bijkomstigheid is dat de aanleg tevens aanzet om de buitenruimte op te knappen. Met dit ontwerp wil Anja bijdragen aan het verlangen van steeds meer mensen naar rust en meditatie als tegenhanger voor alle maatschappelijke dynamieken en soms oppervlakkige media- en internetontwikkelingen.

De elementen 1. en 2 en 7. zijn aangelegd in het begin van het jubileumjaar. De rest van het pad is met minimale middelen uitgezet met uitleg bij elk element van 1 t/m 7. De jubileumboom werd ingewijd door bisschop Van den Hende tijdens de jubileumviering en het Joannes de Dooperfeest op 25 juni 2017. Bij het pad kunt u een begeleidende tekst lezen die in het kastje aan het begin ligt. Deze tekst kunt u ook hier downloaden.

Namens de jubileumcommissie wensen we u veel meditatie- en wandelplezier toe.
Naast de bijbelteksten zijn later ook muzieklijsten en filosofieteksten aan het pad toegevoegd. In mei 2021 heb ik een rondwandeling over het pad met als thema ‘Moeders in de kunst’ geschreven.

BewarenBewaren