Filosofieteksten bij meditatief keienpad

In juni 2017 is het meditatief keienpad geopend en liggen er teksten in het kastje met verwijzingen naar bijbelteksten. Bij de start van de vastentijd zijn er muzieklijsten aan toegevoegd. Op 8 maart 2018 voegt Anja Brand daar filosofieteksten aan toe. Op deze dag is het internationale vrouwendag, met als streven dat alle mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn (#wijzijngelijkwaardig). Deze teksten sluiten volgens haar beter aan bij de huidige tijdsgeest (waarin o.a. veel technologische ontwikkelingen zijn) en maken het pad ook interessanter voor belangstellenden buiten de kerkgemeenschap. Onder elk citaat vindt u een verwijzing naar de auteur en het bijbehorende boek. Anja maakt op deze manier een verbinding tussen de traditionele verhalen van de bijbel en hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen. Veel lees- en wandelplezier gewenst met wellicht interessante ontmoetingen!

 1. Moeilijkheden / tegenslag
  De mens verloor de controle over zijn eigen uitvindingen – zoals de auto, het internet – en is daarmee gedoemd aan zichzelf ten onder te gaan.
  Jos de Mul – De domesticatie van het noodlot: De wedergeboorte van de tragedie uit de geest van de technologie – 2014
 1. Keimonument – bezinning
  Digitalisering heeft niet alleen betrekking op media, kunst en design, maar ook op de mens. Na zijn eigen digitalisering verkeert ook hij in een ‘wanordelijke staat’ waarin nieuwe oriëntatiepunten nodig zijn.
  Miriam Rasch – Zwemmen in de oceaan – 2017
 1. Herdenken van overledenen
  We hebben instituten nodig om de emoties te koesteren en te beschermen waartoe we oprecht geneigd zijn, maar waarvoor we, doordat we veel te snel afgeleid zijn en te weinig discipline hebben, zonder een vast kader en dwingende geheugensteuntjes nooit tijd vrij zullen maken.
  Alain de Botton – Religie voor atheisten – 2011
 1. PAX – vrede – groot & klein
  Jezus is een belangrijk voorbeeld: Zijn pijn en lijden laten zijn kwetsbaarheid en menselijkheid zien en zetten aan tot mededogen.
  Augustinus – uit: Cogito: ik denk, inleiding in de filosofie – 2007
 1. Nieuw leven – nieuw begin
  De filosofie probeert, net als haar tweelingzusje de wetenschap, de mens en zijn wereld te begrijpen en daar zijn altijd onvermijdelijk dromen, visioenen en beloften mee gepaard gegaan.
  Ger Groot – De geest uit de fles – 2017
 1. Stiltekapel – stilte / bidden
  Je hebt iemand nodig, stil en oprecht, die als het erop aankomt voor je bidt of voor je vecht.
  Toon Hermans – Ik heb je lief – 2006
 1. Liefde – groei – dromen
  We kunnen het inzicht dat ons doet veranderen ‘De verbeelding’ noemen. Voor ogen gehouden door muziek, literatuur en de kunst.
  Joke Hermsen – Kairos – 2014

De leus ‘Verbeelding aan de macht!’ – is het nieuwe thema van de maand van de filosofie (april 2018). Bij jonge filosofen roept het duidelijk vragen op. Kun je zeker weten dat het ideaal uit jouw verbeelding ook goed is voor een ander? Wat als idealen met elkaar botsen? Willen we zoeken naar een eenheid? Meer informatie hierover is te vinden op: www.dejongedenkers.org

Het pad wordt op een later tijdstip nog verder verbeterd en mooier gemaakt. Wilt u daaraan bijdragen of meehelpen? Dan kunt u contact met Anja Brand opnemen.