Stage SKVR fotografie en media

Voor mijn studie heb ik stages gevolgd bij diverse scholen en instellingen, waaronder twee middelbare scholen en een hogeschool. Mijn laatste stage heb ik gevolgd bij SKVR fotografie en media. De SKVR geeft o.a. workshops op de locatie Las Palmas bij het Fotomuseum in Rotterdam en ik heb daar meegedacht over een workshop waarin virtual reality gebruikt kan worden.

IMG_5699

Daarvoor heb ik een z.g. Tinkerdag georganiseerd voor de docenten en hebben we geknutseld en getinkerd met Google cardboard en allerlei apps. Helaas is daar gaan concreet idee uit voortgekomen, maar wellicht komt dat nog op een later tijdstip.

Daarnaast heb ik meegelopen in het media-atelier van de Mr. van Eijkschool. De SKVR verzorgt daar workshops voor kinderen van groep 5 t/m groep 7. Ik heb daar bij allerlei leuke ideeën en vaardigheden meegewerkt om aan kinderen te leren op het gebied van fotografie, film en nieuwe media. Ook heb ik daar een opzet gemaakt voor een lessenserie over bloggen. De kinderen hebben daarvoor o.a. een avatar ontworpen:

Het blog zelf is te vinden op: http://mrvaneijck.blogspot.nl

Het mooie van een blog is dat leerlingen elkaar kunnen inspireren met creatieve voorbeelden en dat ze het ook makkelijk thuis kunnen bekijken met hun ouders en natuurlijk in de klas. Bij de SKVR worden ook workshops ontwikkeld m.b.v. iPads en deze worden steeds meer ingezet in de media-ateliers. Daardoor heb ik in de praktijk ervaren in hoeverre iPads bijdragen aan een leerproces. Mijn conclusie van deze stage is dat het belangrijk is om het gebruik van nieuwe mediavaardigheden in het onderwijs te stimuleren, mits het op creatief gebied verbreed wordt in een leerlijn fotografie, film en media. Het gaat dus niet om de tool (het apparaat), maar het doel: wat wil je ermee laten zien en/of leren. Als dit gekoppeld wordt aan relevante kunstinhoud, krijgt het werk meer inhoud en verdieping en maken kinderen op een speelse manier kennis met kunst en cultuur.

Alle begeleiders: hartelijk bedankt voor de prettige samenwerking en jullie enthousiasme en hulp bij mijn stage!